THÔNG BÁO HOÀN TIỀN ĐĂNG KÝ THI JLPT THÁNG 7/2020 TẠI NHẬT

Ngày 18/05/2020 ngay sau khi trên trang chủ trang web đưa thông tin sẽ chính thức hủy kỳ thi JLPT tháng 07/2020 tại Nhật thì thông báo hoàn tiền cho các bạn đăng ký cũng được đưa ra.

Nội dung thông báo hoàn tiền đăng ký thi JLPT tháng 07/2020 như sau:

Nội dung thông báo (Ảnh chụp màn hình)

<クレジットカードによる支払いの方>
Đối với những bạn đã đăng ký qua thẻ tín dụng (CREDIT CARD)
クレジットカード決済の取り消しを行ったうえで、ご利用のクレジットカード会社を通して口座に返金いたします。
返金の時期はクレジットカード会社の処理手続により異なり、2~3か月げつ程度お時間がかかる場合があります。
Sau khi huỷ thanh toán tiền sẽ được hoàn lại qua tài khoản thẻ, tuỳ thuộc vào ngân hàng mà bạn sử dụng. Thời gian hoàn tiền tuỳ thuộc vào thủ tục hoàn tiền của bên công ty tín dụng có thể mất 2 hoặc 3 tháng

<コンビニエンスストアでの支払い、銀行振込(ペイジー)の方>
Đối với những bạn đã đăng ký qua combini store hay pay-easy (Chuyển khoản)

返金準備ができ次第7月がつを目途に、申し込みに使用したMyJLPT IDにご登録のメールアドレスへ返金手続のご案内をお送りしますので、案内に従いお手続ください。手続き後、銀行振込またはローソン店舗でお受け取りいただけます。
なお、団体申込の代表者による銀行振込(ペイジー)の方には、個別にお問合せする場合もありますので、その折りにはご協力願ねがいます。
Ngay sau khi chúng tôi chuẩn bị cho việc hoàn tiền cho các bạn xong xuôi, vào tháng 7 (dự định), chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn thủ tục hoàn tiền đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với MyJLPT ID, vì vậy vui lòng làm theo hướng dẫn. Sau khi làm thủ tục, bạn có thể nhận bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc tại cửa hàng Lawson.

Ngoài ra, đối với những người thanh toán pay-easy đại diện cho một tập thể, chúng tôi cũng có thể sẽ có thông báo riêng nên hãy hợp tác với chúng tôi tại thời điểm đó.

Với những thông tin trên, các bạn hãy chú ý theo dõi để nhận lại được số tiền đã đăng ký nhé. Inazuma Education sẽ cập nhật những tin tức mới nhất gửi tới các bạn nha!