Hướng dẫn chuyển tiền tại ATM giữa hai tài khoản ngân hàng Yucho

Nếu bạn muốn chuyển tiền từ tài khoản Yucho tới một tài khoản Yucho khác thì hãy làm theo các bước sau nhé!

Trước hết bạn cần biết tên ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, loại tài khoản và tên trên tài khoản của người nhận.

Giao diện màn hình mới

Giao diện sau khi bạn bỏ thẻ và sổ ngân hàng vào. Nếu muốn chuyển tiền thì bạn chọn ご送金  (お引き出し  là rút tiền, お預入れ là bỏ tiền vào tài khoản)

Chọn hàng thứ hai nếu bạn muốn chuyển tiền đến một tài khoản Yucho khác, chọn hàng thứ ba nếu bạn muốn chuyển tới tài khoản ngân hàng khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn chuyển tiền tới một tài khoản ngân hàng Yucho khác.

Sau đó sẽ là màn hình các lưu ý, bạn bấm chọn 次へ  và 確認 cho tới khi hiện ra màn hình yêu cầu nhập mã pin của tài khoản

Ở màn hình dưới bạn nhập mã pin có 4 chữ số của tài khoản

Khi hiện ra màn hình phía dưới bạn chọn ô bên trái dòng trên để nhập số tài khoản của người cần chuyển (chọn dòng dưới nếu bạn muốn chọn từ danh sách những người từng chuyển mà mình đã lưu)

Sau đó sẽ là bước nhập tài khoản của người nhận tiền, bạn bấm 5 số đầu tiền trong tài khoản (1xxx0) và chọn 確認

Sau đó bạn nhập phần còn lại trong số tài khoản của ngừoi nhận và bấm 確認 

Tiếp theo bạn sẽ nhập số tiền muốn chuyển rồi bấm vào chữ 円  (nếu theo đơn vị nghìn yên hay vạn yên bạn có thể bấm vào chữ 千  và 万  tương ứng để tiết kiệm thao tác)

Sau đó sẽ là màn hình xác nhận số tiền, nếu không có vấn đề gì thì bạn chọn 確認

Tiếp tục sẽ là màn hình xác nhận tên ngừoi gửi, nếu bạn muốn đổi tên thì chọn いいえ  còn nếu muốn để nguyên tên trên thẻ thì chọn はい  như hình dưới

Tiếp theo sẽ là màn hình hỏi xem bạn có muốn Yucho gửi thông báo chuyển tiền cho người nhận không (mất phí 100 yên). Nếu có bạn chọn はい  còn nếu không bạn chọn いいえ  như trong hình dưới.

Sau đó sẽ là thông báo số lần chuyển tiền miễn phí trong tháng còn lại của bạn (mỗi tháng có 3 lần chuyển miễn phí, từ lần thứ tư sẽ mất thêm phí chuyển tiền). Bạn bấm 確認  để tiếp tục

Tiếp theo sẽ là xác nhận lại toàn bộ thông tin ngừoi gửi, ngừơi nhận và số tiền chuyển. Nếu thấy không còn vấn đề gì thì bạn bấm 確認  để hoàn tất chuyển tiền. Nếu muốn sửa ở đâu thì bạn bấm vào ô màu vàng có chữ 修正  bên cạnh chỗ muốn sửa để sửa lại.

Nếu bạn muốn lưu lại ngừoi nhận để lần sau chuyển nhanh hơn (chỉ cần chọn chuyển tiền tới tài khoản từ danh sách những người từng chuyển mà mình đã lưu và bấm số tương ứng với tài khoản đó là được) thì bạn chọn はい như trong hình còn nếu không thì bạn chọn いいえ.

Như vậy bạn đã hoàn tất việc chuyển tiền qua thẻ Yucho rồi đó.
Nguồn: isenpai