NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH TẠI INAZUMA EDUCATION
(Đối tượng áp dụng: Tất cả các học viên đang theo học các lớp Giao tiếp, lớp JLPT tại Inazuma Education) 

Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các khóa học, các học viên khi tham gia học tập tại Inazuma cần cam kết thực hiện nghiêm túc những quy định sau:

I. NỘI QUY HỌC TẬP

– Tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ.
– Chuẩn bị bài học trước khi tham gia buổi học.
– Làm bài tập, gửi trả bài theo đúng yêu cầu và thời gian mà giáo viên và trung tâm quy định.
– Tôn trọng giáo viên và các bạn cùng lớp, có thái độ hợp tác và đảm bảo môi trường học tập nghiêm túc, hiệu quả.

II. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ VÀ ĐIỀU CHỈNH KHOÁ HỌC

1. Học phí
• Đóng học phí
– Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn trước khi khóa học bắt đầu.
– Mức học phí khác nhau tùy theo lớp học: Trung tâm có trách nhiệm thông báo cụ thể mức học phí từng lớp cho học viên.
– Học phí được tính theo Yên Nhật và tiền Việt Nam Đồng.
• Hoàn học phí
Đối với các học viên đã hoàn thành học phí sẽ không được hoàn trả lại học phí dù với bất cứ lý do gì.
• Bảo lưu
– Học viên được phép bảo lưu tối đa 01 lần/khóa học.
– Thời gian bảo lưu:
+ Đối với lớp Giao tiếp: 01 năm tính từ ngày học viên yêu cầu bảo lưu
+ Đối với lớp JLPT Online: 06 tháng tính từ ngày học viên yêu cầu bảo lưu
– Học viên được phép bảo lưu tất cả số buổi học chưa tham gia học.
– Để thực hiện bảo lưu khóa học, xin vui lòng liên hệ Chăm sóc KH Inazuma (Địa chỉ Skype: live:inazuma.edu.office)
• Chuyển nhượng
– Học viên không được phép chuyển nhượng khóa học của mình cho người khác với bất cứ lý do gì.
– Nếu Trung tâm phát hiện học viên nào chuyển nhượng khóa học của mình cho người khác hoặc để người khác sử dụng tài khoản học của mình, Trung tâm sẽ khóa tài khoản học của học viên đó vĩnh viễn vô điều kiện.
2. Thay đổi khoá học
– Học viên có quyền thay đổi giữa khóa học thường và khóa học VIP (1:1) với nhau, từ khóa học Giao tiếp sang khóa học JLPT Online hoặc ngược lại.
– Để thực hiện thay đổi khóa học, xin vui lòng liên hệ Chăm sóc KH Inazuma (Địa chỉ Skype: live:inazuma.edu.office)
– Việc thay đổi đối với các lớp có mức học phí khác nhau thì học viên phải bổ sung thêm nếu có sự chênh lệch. Trường hợp học viên chuyển đổi xuống lớp có mức phí thấp hơn thì Trung tâm sẽ bảo lưu mức phí chênh lệch đó để học viên có thể tham gia các khóa học khác tại Trung tâm.

III. PHẢN HỒI
Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ:
– Hotline: 0943.668.258
– Chăm sóc Khách hàng Inazuma (Địa chỉ Skype: live:inazuma.edu.office)